FÉNYKÖZPONT

Újrahangolás ® Képzési, Tanácsadói és Módszertani Központ

A hagyományos és alternatív pszichológia találkozása – Szolgáltatások és coach képzések

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS

Mi az Újrahangolás®?

Várnai Myrtill pszichológus, közgazdász holisztikus módszerében a kvantumfizika gyakorlati eredményeire alapozva ötvözte a lelki tudományt az agy és a tudat működésére irányuló nyugati kutatások legújabb felfedezéseivel, illetve a keleti technikák és szellemi tanítások bölcsességével.

Az Újrahangolás® egyszerre szemléletmód és technika, melyben 30 év megszerzett tudása és gyakorlati tapasztalatai egyesülnek. Myrtill ars poeticája szerint „mindennek helye van az Újrahangolás®-ban, ami a gyógyulást szolgálja”.

Az Újrahangolás® mindenféle módszerbe beilleszthető, minden módszer kiegészíthető vele.

Nem kötött semmiféle valláshoz vagy világnézeti megközelítés fogalmi rendszeréhez.

Az Újrahangolás® egy olyan egységes, ugyanakkor összetett eszközrendszer, amely magában foglalja (integrálja és szintetizálja) a tudatos viselkedés megváltoztatását célzó, korunkban ismert leghatékonyabb kezelési eljárásokat, melyek tartós pozitív változás elérését teszik lehetővé. Többek közt: 

 • a fókuszterápiát (Gendling),
 • David R. Hawkins kutatásait és az elengedés módszerét,
 • az imaginációs, képzeleti technikákat,
 • a relaxációt,
 • az NLP-t,
 • az epigenetikai ismereteket,
 • a transzgenerációs oldást,
 • a keleti hagyományok meditációs módszereit,
 • a tranzakcióanalízist,
 • illetve az alternatív lélekgyógyászati módszereket.

Az Újrahangolás® szemlélet és megoldási módszer együtt: tanít, nevel, technikát ad, önállósít. Segítségével megvalósítható a békesség, a szeretet, a harmónia a magánéletben, a társas kapcsolatokban, a munkahelyi környezetben.

Az Újrahangolás® eredményesen alkalmazható laikusok és szakemberek részére egyaránt.

 • a pszichológiában,
 • annak határtudományaiban,
 • illetve a pszichológiát is felhasználó alkalmazott területeken (humán segítő – gyógyítói tevékenységekben, készségfejlesztésben a magán és vállalati szférában).

Az Újrahangolás® módszere egyúttal elvezethet az igazi meditatív állapot eléréséhez: a folyamatosan tisztuló és táguló tudatba megérkezhet a „tiszta megtapasztalás”, melyet oly sok meditáló keres.

Az Újrahangolás® módszere egyfajta paradigmaváltást jelenthet – már több száz esetben bizonyította eredményességét az élet különböző területein felmerülő problémák megoldásban.

Az újrahangolás® elméleti háttere

Az Újrahangolás® módszere feltárja és megszünteti a lélekben található „gyökérproblémákat”, amelyek az élet egyes területein akadályokat képeznek.

Kvantumfizikusok vizsgálati eredményei alapján is bizonyított tény, hogy az emberi tudat a testmezőben („Human Body Field”, vagy bioenergetikai mező / rendszer) változásokat idéz elő. Tudati energiánk alkalmazásával, azaz saját szándékunk által, vizualizáció útján a testmezőből eltávolíthatók azok a – testmezőben fizikailag is mérhető – akadályok, amelyek a testi, illetve lelki betegségeket okozzák (lásd. Dr Wilhelm Reich).

Az Újrahangolás® egy aktív mentális folyamat során – a lehető legmagasabb szintű bioenegetikai tisztítás érdekében – összekapcsolja

 • a fizikai testet (egészség),
 • a lélek területeit (érzelem és gondolkodás),
 • és az „Önvalót” (a nyugati pszichológiában ez a felsőbbik énünk, a védikus ismeretek szerint pedig az isteni részünk, szellemünk)

A tudatos és tudatalatti részünk együttműködik a teljes folyamatban. Az elme elkalandozását a vezetett meditáció lépései megakadályozzák: az Újrahangolás®-ban instrukciók által irányított tudatos cselekvés zajlik.

A módszer eredményessége objektív és szubjektív módon is igazolható: kvantumfizikai mérések szerint a testmezőben az energiaáramlás szabaddá válik, ezzel egy időben a páciens megkönnyebbül és egyértelmű közérzetjavulásról számol be.

Az Újrahangolás® eredménye egyúttal az is, hogy megemeli a rezgésszintedet és tágítja tudatosságodat, melyek változásod zálogai.

A testmező tisztítása az egészség megőrzésén túl azért is fontos, mert csak tiszta rendszerben (test – lélek – szellem, azaz test – elme/lélek – felsőbbik-én, mint egységes rendszer) indulhat el tiszta meditációs folyamat.

Az Újrahangolás® módszertani háttere

Az Újrahangolás® elméleti és egyben gyakorlati rendszer.

Biztonságos, szinte bármikor és bárhol használható.

A teret és az időt mindenki magának teremtheti meg az Újrahangolás® folyamatának lefuttatásához, így egy adott konfliktus, élethelyzet már a történés pillanatában rendezhető.

Az Újrahangolás® szemlélet és megoldási módszer egyben. Egyszerre tartalmazza a pszicho-edukációt és a megoldást is, azaz

 • technikát ad a változáshoz: egyénre szabhatóan tanít, segít, megoldási eszközt ad
 • azzal együtt, hogy bemutatja a lelki és testi egészség paramétereit
 • és kijelöli az oda vezető utat,
 • melyet önállóan lehet alkalmazni.

Hogyan segít az Újrahangolás®?

Az Újrahangolás® olyan szemléletbeli megközelítés és gyakorlatban visszaigazolt megoldási módszer, amely tartós pozitív átalakulást tesz lehetővé a magánéletben és a munkában, mint például a lelki, mentálhigiénés állapotban, az anyagi előre jutásban, párkapcsolatban, a gyermeknevelésben, családi, rokoni kapcsolatokban.

Az Újrahangolás® alkalmazásával elérheti, hogy

 • a test – lélek– szellem egységes „rendszert” alkosson,
 • a „testmező” megtisztuljon (ez a kvantumfizikai kutatások által azonosított „Human Body Field”)
 • az egyén saját akaratából be tudjon kerülni valódi áramlásába (a FLOW-ba) minden nap,
 • ezáltal megélje a teljes belső békét, a boldogságot, a harmóniát és a felszabadultság érzését.

Az Újrahangolás® módszerének használatával pár hónap alatt elérhető a test-lélek-szellem rendszerének „tiszta” állapota, mely alapja annak, hogy bárki képessé váljon átgondolt döntéseket hozni, eredményesen élni, dolgozni, társkapcsolatban lenni.

Kinek szól?

Magánembereknek segít:

 • megérteni a testi és lelki problémák okait
 • a pár- és családi kapcsolatok rendezésében
 • függőségek, személyiség- viselkedés- és érzelmi problémák megoldásában
 • az eredményesebb gyermeknevelésben, más értelmezésbe helyezve azt, reformrecepteket adva a szülőknek a fogantatástól az ifjúkorig, beleértve a kamaszkort is
 • hatékony eszköz az öngyógyításban, a személyiségformálásban és a minőségi kapcsolatok létrehozásához
 • használható önsegítő módszerként az élet lelki, viselkedés – és gondolkodásbeli, illetve érzelmileg problémás (nem adaptív) területeinek megoldásában

Szakembereknek segít:

 • üzleti – vállalati – vállalkozói szférában szervezetek, vállalkozók és beosztottak eredményesebb működéséhez
 • különféle pszichológiai illetve mentálhigiénés rendellenességek megértéséhez, kezeléséhez és terápiájához, azok minden fajtájára, felnőtt és gyermek praxisban is
 • széleskörűen alkalmazható segítő szolgáltatásban dolgozó szakemberek mindennapi munkájában, (pl.: alternatív gyógyászat, coaching, masszázs, hospice, stb.), illetve kiegészítő- vagy módszerspecifikus eszközként (pl.: pszichoterápiában, business coachingban)
 • testi betegségek kiegészítő terápiás eszközeként az egészségügyben, illetve az orvoslás különböző területein dolgozók számára

Rugalmasan egyénre szabható: 

 • Egyszerűen elsajátítható.

Egyénileg és vezetett meditáció formájában csoportosan is alkalmazható.

Az elméleti háttér bemutatását szavakon túl a valóságot tükröző (egyszerű, vagy leegyszerűsített) modellekkel, ábrákkal tesszük könnyen átláthatóvá.

 • Igazodik a befogadóhoz.

Az Újrahangolás® eredményességének egyik forrása az, hogy nincs „üresjárat”: az egyén adott önismereti (fejlettségi) szintjéhez és pillanatnyi befogadási képességhez igazodik.

Nem kell várni vizsgákra, „beavatásokra”, „titkos szertartásokra” – azonnal elérhető az Újrahangolás® tudásanyaga és gyakorlati eszköztára.

 • Egyéni tempóban lehet dolgozni.

Az Újrahangolás® módszerével mindenki saját maga választhatja meg, hogy egyéni erőfeszítésétől függően, milyen gyorsan szeretne változtatni életén: haladhat kis lépésekben is, de hétmérföldes csizmában is.

 • Folyamatos a fejlődés lehetősége.

Az Újrahangolás® nemcsak az utat mutatja meg, hanem az úton is tart: folyamatos fejlődést biztosítva eljuttat a célig: az életterületek rendeződhetnek.

Mi biztosítja azt, hogy az eredmény tartósságát?

Ahhoz, hogy a változás igazán eredményes és tartós legyen a következő lépéseken vezetjük keresztül a pácienst:

 1. Megértés fázisa

A megakadást / betegséget egy más szemléletbe helyezzük és újraértelmezzük.

Az új megközelítés a személy szintjén új értési folyamatokat indít el, mely az alapját adja a rendező, gyógyító folyamatnak. 

 1. (Meg)oldás fázisa

Az imaginációs szinten az elakadást oldjuk, feloldjuk és megoldjuk.

Lényeges:

 • ne csak a tünetet kezeljük, továbbá
 • a tünet elmúlásával magasabb megoldási szintre kerüljünk: növekedjen problémamegoldó képességünk, stabilitásunk, stb.
 1. Begyakorlás fázisa

A pszichoedukáció, azaz az új szemlélet elsajátítását segítő tanulási – tanítási rész szintén a tanácsadás részét képezi. A tanácsadási folyamat végén az egyén képes lesz alkalmazni önállóan  is a megtanultakat a mindennapi életében.

 1. Alkalmazás

Az új ismeretek akár már aznap alkalmazhatóak mind a privát szférában, mind a munkahelyen.

A folyamatos alkalmazás által a megváltozott személet integrálódni tud a személy életébe, így válik tartóssá a tanácsadáson elért eredmény.

Meddig tart a folyamat?

A kezelési folyamat időtartama egyedi, mivel az függ a problémától, a páciens személyiségétől valamint a problémákkal való megküzdési képességétől is. Előre csak körülbelüli időtartamot lehet megjósolni. Például 5-10 alkalom, vagy 4 hónap, vagy fél év. Általában ritka azon folyamat időhossza, mely 1 éves. Egy-egy tanácsadás 60-90 perc.

Folyamataink hatékonyak és megoldás-centrikusak, ügyelünk arra, hogy csak addig vegyen részt a páciens egy tanácsadói / kezelési / coaching folyamatban, ameddig az valóban szükséges.

A rendeződés valamikor nagyon gyorsan megtörténhet. Akár 1-1 tanácsadás is alkalmas lehet arra, hogy a megértés-megoldás-begyakorlás folyamatot bejárjuk. Azonban azt is el kell fogadnunk, hogy valamikor nem lehet siettetni a folyamatot.

A képzés 5 részből áll:

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – Alapfok – 2 nap

Azon munkahipotézisre épít, hogy az ember multidimenzionális lény, azaz testből, lélekből és szellemből áll. A jelenkori modern pszichológiának nagy hiánya és egyben problémája is (ezért is éli sajnos válságkorát, hiszen több esetben sem válaszokat, sem módszereket nem tud adni a megoldások keresőinek) – írom ezt klinikai szakpszichológusként, alternatív pszichológusként és felnőtt és gyermek coachként is –, hogy csak a jelen fizikai életünket veszi figyelembe (azaz a megfogantatástól a halálig tart az élet), és sem az igazi múltját, sem a jövőjét (transzcendencia) még csak meg sem említi.

Sajnos ezzel egy olyan helyzetet teremt, hogy az egyéni élet sorskerekéből kiragad mondjuk egy forgásnyit, és igyekszik azt úgy „tálalni”, hogy megszületésünkkor nem volt semmi, halálunk után szintén semmi nem lesz, de igyekezz értelmes és boldog életet élni… de minek is?

Mitől van az, hogy számtalan problémára nincs jelen életbeli magyarázat, sem megoldás? Minek engedjem el a haragomat, az igazságomat, a hatalomvágyamat, önzőségemet és legyek, kedves, szeretetteljes?

Olyan tudatlanságban élhetünk akár, hogy azt sem tudjuk, hogy mitől betegszünk meg, mitől mennek tönkre párkapcsolataink, vagy mitől jönnek komoly anyagi veszteségek.

Kinek szól?

Azoknak ajánljuk a képzést, akik szeretnének tágabb perspektívából rálátni az életre, és / vagy ezen kérdésekre nyitottak, és a megoldásokat – többek között –  innen is szeretnék meríteni.

Azon segítő szakembereknek is ajánljuk, akik új, hatékony, önálló vagy kiegészítő módszerre, új megközelítésre vágynak ügyfeleinek problémák megoldására során. Alapszinten az egyéni elakadásokra fókuszálunk.

  középfokú kurzuson elmélyítheted a megszerzett ismereteket, elméletben és gyakorlatban is elsajátíthatod, hogyan segíts családtagjaidnak, gyermekeidnek, barátaidnak, párodnak.

Amennyiben professzionális szinten szeretnéd végezni, mostani munkádba beilleszteni, lehetőséged van tovább tanulni a felsőfokú képzésen.

Ha szeretnél konzulenssé válni, várunk szeretettel a vizsga előkészítőn és a vizsgán.

 Témák 

 • Teremtés, eredetünk, jövőnk
 • Mi értelme az életnek, merre tartunk?
 • Honnan tudható az, hogy tiszta az egyén kapcsolódása és tiszta az energetikája?
 • Mit okoz a nem megfelelő kapcsolódás és a problémás testmező? Hogyan jelentkezik ez (testi betegségekben, viselkedésbeli zavarokkal)?
 • Mitől nem működnek az életfeladatok – energia szintű magyarázatok, hibás programok? Elementálok, entitások stb.
 • Életünket, kapcsolatainkat, működéseinket befolyásoló energiák, ezek csoportosítása, kezelése.
 • Gátló programok kivételének gyors technikája.
 • Megoldások – módszerek a fenti problematikákra – végre hatékonyan.
 • Területek, amelyek az elsajátított módszerekkel javíthatók: egyéni elakadások, gyermeknevelés, párkapcsolat, munkahelyi és anyagi gondok, egészség.
 • Módszertan: elmélet, gyakorlat

Az  Újrahangolás® alapfokú tréning az Újrahangolás® konzulens, a Life coach, Párkapcsolati coach, Business Coach, Integratív Gyermek coach, Egységtanos® képzés tanfolyamok első része is, mely önállóan is elvégezhető.

Időpontok és jelentkezés

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – Alapfok
69.000 Ft Ez bruttó ár, számlát adunk, elszámolható.
 • Március 28-29
  (szombat 10.00-18.00, vasárnap 9.00-17.00)

Jelentkezés:

Választott időpont:
Március 28-29

Ki vezeti:

Várnai MyrtillVárnai Myrtill
felnőtt és gyermek szakpszichológus, tanácsadó, tréner, szervezetfejlesztő (közgazdász), alternatív pszichológus, csoportterapeuta, coach tanár

Kérdés esetén engem keress vagy nekem írj!

Evelin - Life CoachHorváth Evelin
Coach, Oktatásszervezés

Telefon:
+36 (20) 340 6519
E-mail:
evelin@ujrahangolas.hu

Helyszín:  1013 Budapest (I. kerület), Attila u. 17.

Helyfoglalás:

15.000 Ft regisztrációs díj befizetésével, amely összeg nem visszatéríthető, de másik alkalomra felhasználható vagy másra átruházható ugyanerre a képzésre.

Utalási adatok:

Számlaszám: 50420874-10001095-00000000,
Takarékbank, Fényközpont Kft.

Az utalás során a közlemény rovatba kérjük feltüntetni az alábbiakat: a jelentkező(k) neve, a tanfolyam(ok) neve (rövidítve is megfelelő).

Jelentkezési határidő:

A jelentkezésről egy visszaigazoló e-mailt kaptok, azonban a korlátozott férőhelyek miatt a részvételt a regisztrációs díj befizetése után tudjuk biztosítani. Amennyiben a tréning indítását megelőző 1-2 hétben láttad meg a hirdetését, és szeretnél még jelentkezni, kérlek, érdeklődj e-mailben vagy telefonon, hogy tudunk-e még számodra helyet biztosítani.

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – Középfok – 2 nap

Cél az, hogy képessé válj saját magad, családod, gyermeked alapvető betegségeit, lelki zavarait kezelni, rendezni, öngyógyítással egészségessé tenni. Fókuszálunk a mindennapi élet alaptörvényeinek megismerésére, hogy magadban, kapcsolataidban (társ, munkahely, család), gyermekeidben a harmóniát, békét meg tudd teremteni.

Megoldásokat fogsz megtalálni akár évek, évtizedek megoldatlan problémáira (magad számára, valamint párkapcsolatnál, gyermekeidnél, családi működésekben, anyagiakban, testi és lelki megakadásokra, betegségekre is).

 • mentális és lelki egészségalapja (ez szülőként és párkapcsolati témában érintetteknek is elsődlegesen fontos) a jelen és a generációs minták ismerete, felismerése és módosításaMinden fő életterületet átvizsgálunk és megtanulod a megoldásának, feloldásának módját és új programok elsajátítását. (Életterületek, melyekre a generációk és sorsdöntések rányomták a bélyeget: mentális-lelki egészség, testi betegség / egészség, életszemlélet, párkapcsolatok és egyéb kapcsolatok alakítása, gyermeknevelés, anyagi dolgok).
 • Mélyebben érteni fogod a testi betegségekkialakulásának lelki –  transzcendentális  motívumait, továbbá azon betegségek eredőjét, melyek a szellemi – felsőbbik én szinthez kapcsolódnak. (Ezeket tudja nehezen orvosolni a hagyományos ellátás.). Ismerni fogod a prevenciót, és ha már a környezetedben valaki bekerült a betegségbe, (meg)értéssel, kiegészítő támogatással tudsz neki segíteni. Képessé válsz saját magad öngyógyítással is segíteni, továbbá családod, gyermeked alapvető betegségeit, zavarait kezelni, rendezni, kiegészítő elemként egészségessé tenni. ( Nem helyettesíti az orvosi ellátást!)
 • Áttekintjük az alapkérdéseket: miért vagyok a világon, mi az életfeladatom, munkaterületem, miben és hogyan tudnék boldog lenni, és ezek vonatkozásában az anyagi elakadások áttekintésemegoldásának, oldásának módjai, generációs minták tükrében, az Újrahangolás® módszerével.
 • A gyermeknevelést más perspektívába teszi.Új módszereket, technikákat ad a gyermekek testi–lelki egészségének megőrzéséhez, helyreállításához. Technikát ad a gyermek képességeinek emeléséhez, fejlesztéséhez, valamint az iskolai követelmények során a tudásanyagok hatékony elsajátításához. Képessé válsz gyermeked képességeit magasabb szintre hozni, hogy azok a tanulási eredményekben is megjelenjenek és közben gyereked sokkal könnyebben, örömtelibben tanuljon. (Nem képességfejlesztő foglalkozásokról és szakkörökről hallasz majd itt, nem is közös képességfejlesztési módszerekről…) Ha a gyermek téma éppen nem aktuális (még/már) nálad, saját magad formálását fogod megérteni, és az elsajátított ismereteket alkalmazni.
 • Megismered a párkapcsolat szellemi szintű kapcsolódásának törvényeit. Érteni fogod, honnan eredeztethető a nehéz illetve a jól működő párkapcsolat, fogod tudni ezt változtatni, annak ellenére is, ha a társad nem partner még a változásban, a te szellemi folyamataidra.  Megérted és elsajátítod a párkapcsolat formálásának szelíd módját, lehetőségeit, perspektíváit. Hasznos ismeret ez akkor is, ha van párkapcsolatod, és akkor is, ha még nincs.

Kinek ajánljuk: 

Azoknak a hétköznapi embereknek, családanyáknak, apukáknak, idősnek, fiatalnak, akik a mindennapi gondoktól lelki és/vagy testi megakadással küzdenek, akár olyannal is, amit a mai lélek illetve orvostudomány még nem teljesen vagy egyáltalán nem tud kezelni, rendezni.

Azoknak is szól a tanfolyam, akik segítő szakmában vannak, vagy természetgyógyászok, és eszköztárukat bővíteni, frissíteni szeretnék.

Időpontok és jelentkezés

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – Középfok
69.000 Ft Ez bruttó ár, számlát adunk, elszámolható.
 • Az időpontokat a csoport beszéli meg.
  .

Jelentkezés:

A középfokú kurzuson elmélyítheted a megszerzett ismereteket, elméletben és gyakorlatban is elsajátíthatod, hogyan segíts családtagjaidnak, gyermekeidnek, barátaidnak, párodnak.

Amennyiben professzionális szinten szeretnéd végezni, mostani munkádba beilleszteni, lehetőséged van tovább tanulni a felsőfokú képzésen.

Ha szeretnél Újrahangolás® konzulenssé válni, várunk szeretettel a vizsga előkészítőn és a vizsgán.

Ki vezeti:

Várnai MyrtillVárnai Myrtill
felnőtt és gyermek szakpszichológus, tanácsadó, tréner, szervezetfejlesztő (közgazdász), alternatív pszichológus, csoportterapeuta, coach tanár

Kérdés esetén engem keress vagy nekem írj!

Evelin - Life CoachHorváth Evelin
Coach, Oktatásszervezés

Telefon:
+36 (20) 340 6519
E-mail:
evelin@ujrahangolas.hu

Helyszín:  1013 Budapest (I. kerület), Attila u. 17.

Helyfoglalás:

15.000 Ft regisztrációs díj befizetésével, amely összeg nem visszatéríthető, de másik alkalomra felhasználható vagy másra átruházható ugyanerre a képzésre.

Utalási adatok:

Számlaszám: 50420874-10001095-00000000,
Takarékbank, Fényközpont Kft.

Az utalás során a közlemény rovatba kérjük feltüntetni az alábbiakat: a jelentkező(k) neve, a tanfolyam(ok) neve (rövidítve is megfelelő).

Jelentkezési határidő:

A jelentkezésről egy visszaigazoló e-mailt kaptok, azonban a korlátozott férőhelyek miatt a részvételt a regisztrációs díj befizetése után tudjuk biztosítani. Amennyiben a tréning indítását megelőző 1-2 hétben láttad meg a hirdetését, és szeretnél még jelentkezni, kérlek, érdeklődj e-mailben vagy telefonon, hogy tudunk-e még számodra helyet biztosítani.

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – felsőfok – 2 nap

Ebben a gyakorlatorientált részben tudod begyakorolni az Újrahangolás® teljes komplex módszerét és részleteiben az egyes elemeket.  Ez a rész tesz képessé arra, hogy teljes segítői folyamatokat láss el egy személy által hozott, megoldásra váró témában.

Akkor ajánlott, ha

 • otthoni és családi körben professzionális szinten akarod végezni a segítést, és mélyíteni szeretnéd tudásod, vagy
 • ha mások professzionális segítőjévé akarsz válnia módszerben, vagy
 • ha professzionális szinten szeretnéd végezni az Újrahangolást®, mint segítő, coaching eszközt
 • vagy ha már praktizálsz, és saját módszeredbe szeretnéd beilleszteni a kezelési eljárást, technikákat

Megtanulod

 • az Újrahangolás® módszerét alkalmazni,
 • az Újrahangolás®-hoz kapcsolódó tanítást átadni,
 • az Újrahangolás®-t professzionálisan használni mások segítésére.

Ez az alapja annak, hogy Újrahangolás® konzulenssé válj.

(Későbbre vonatkozó információk a módszer használatára vonatkozóan: az Újrahangolás® konzulensi cím használatának feltétele a kapcsolódó vizsga valamint látogatási és szupervíziós gyakorlat.

Az Újrahangolás® szerzőik által védett módszer, a minőségbiztosítás és a módszer tisztaságának fenntartása miatt a következőket szükséges ismerned:

 • Ha az Újrahangolás® módszer nevét, amit alkalmazol munkádban, honlapon, nyomtatott, írott vagy szóbeli formában használni szeretnéd, akkor ehhez akkor tudunk hozzájárulni, ha kéthavonta továbbképzéseken találkozunk, ahol további tanításokat, gyakorlásokat kapsz, valamint magad életére és továbbhaladására vonatkozó tisztítási, oldási folyamatokat.
 • Ez szükséges és elengedhetetlen része annak, hogy a módszer tiszta maradjon, és a brand mint márka, saját javadat, bevételedet, minőségi munkádat és az ügyfelek minőségi ellátását biztosítsa.)

Időpontok és jelentkezés

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – felsőfok
69.000 Ft Ez bruttó ár, számlát adunk, elszámolható.
 • Az időpontokat a csoport beszéli meg.
  .

Jelentkezés:

Ki vezeti:

Várnai MyrtillVárnai Myrtill
felnőtt és gyermek szakpszichológus, tanácsadó, tréner, szervezetfejlesztő (közgazdász), alternatív pszichológus, csoportterapeuta, coach tanár

Kérdés esetén engem keress vagy nekem írj!

Evelin - Life CoachHorváth Evelin
Coach, Oktatásszervezés

Telefon:
+36 (20) 340 6519
E-mail:
evelin@ujrahangolas.hu

Helyszín:  1013 Budapest (I. kerület), Attila u. 17.

Helyfoglalás:

15.000 Ft regisztrációs díj befizetésével, amely összeg nem visszatéríthető, de másik alkalomra felhasználható vagy másra átruházható ugyanerre a képzésre.

Utalási adatok:

Számlaszám: 50420874-10001095-00000000,
Takarékbank, Fényközpont Kft.

Az utalás során a közlemény rovatba kérjük feltüntetni az alábbiakat: a jelentkező(k) neve, a tanfolyam(ok) neve (rövidítve is megfelelő).

Jelentkezési határidő:

A jelentkezésről egy visszaigazoló e-mailt kaptok, azonban a korlátozott férőhelyek miatt a részvételt a regisztrációs díj befizetése után tudjuk biztosítani. Amennyiben a tréning indítását megelőző 1-2 hétben láttad meg a hirdetését, és szeretnél még jelentkezni, kérlek, érdeklődj e-mailben vagy telefonon, hogy tudunk-e még számodra helyet biztosítani.

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – vizsgaelőkészítő – 1 nap

Amennyiben vizsgával szeretnéd lezárni tanulmányaidat, vagy célod, hogy Újrahangolás® konzulenssé válj1 napos vizsga előkészítő és 1 napos vizsga biztosítja azt, hogy a módszer elméleti  és gyakorlati részéből számot tegyél.

A vizsga előkészítő célja:

 • az összegzés
 • kérdések átbeszélés
 • további professzionális gyakorlás
 • mélyítés

A vizsga célja:

 • a minőségi munka színvonalának biztosítása a módszer használatára vonatkozóan
 • a vizsgára való felkészülés fázisában a szakember elméleti és gyakorlati ismereteit összegzi, ennek eredményeképpen a munkája minőségbiztosítottá tud válni
 • a képzési folyamat lezárása

Vizsgamunka:

A vizsgát követően a szakembernek az alábbi gyakorlati elemeket szükséges még teljesítenie:

 1. 5 ügyfélen 5 alkalmas Újrahangolási® tanácsadási folyamat végig vitele és annak dokumentálása
 2. 5 hospitálásai alkalom Várnai Myrtill egyéni ügyfélfolyamataiban, és ennek dokumentációja
 3. 3 csoportos szupervízión való részvétel, ahol bemutatja az 5 ügyfélen végzett munkáját, továbbá prezentálja csoporttársainak a hospitalizáción tanultak összefoglalóját.

A dokumentációk és összefoglalók szempontjait a vizsga előkészítőn beszéljük át.

A szupervíziós alkalmak díja: 20-20 ezer Ft.

Oklevél: Újrahangolás® konzulens

Elegendő tapasztalat után az Újrahangolás® konzulens alkalmassá válhat, illetve jelentkezhet  trénerségre, azaz Újrahangolás® oktató lehet.

Ennek feltétele az Újrahangolás® Oktatási, Tanácsadói és Módszertani Központ Újrahangolás® trénerképzésének elvégzése.

Időpontok és jelentkezés

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – Vizsgaelőkészítő
35.000 Ft Ez bruttó ár, számlát adunk, elszámolható.
 • Az időpontokat a csoport beszéli meg.
  .

Jelentkezés:

Ki vezeti:

Várnai MyrtillVárnai Myrtill
felnőtt és gyermek szakpszichológus, tanácsadó, tréner, szervezetfejlesztő (közgazdász), alternatív pszichológus, csoportterapeuta, coach tanár

Kérdés esetén engem keress vagy nekem írj!

Evelin - Life CoachHorváth Evelin
Coach, Oktatásszervezés

Telefon:
+36 (20) 340 6519
E-mail:
evelin@ujrahangolas.hu

Helyszín:  1013 Budapest (I. kerület), Attila u. 17.

Helyfoglalás:

a vizsga előkészítő teljes díjának elutalásával.

Utalási adatok:

Számlaszám: 50420874-10001095-00000000,
Takarékbank, Fényközpont Kft.

Az utalás során a közlemény rovatba kérjük feltüntetni az alábbiakat: a jelentkező(k) neve, a tanfolyam(ok) neve (rövidítve is megfelelő).

Jelentkezési határidő:

A jelentkezésről egy visszaigazoló e-mailt kaptok, azonban a korlátozott férőhelyek miatt a részvételt a regisztrációs díj befizetése után tudjuk biztosítani. Amennyiben a tréning indítását megelőző 1-2 hétben láttad meg a hirdetését, és szeretnél még jelentkezni, kérlek, érdeklődj e-mailben vagy telefonon, hogy tudunk-e még számodra helyet biztosítani.

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – vizsga – 1 nap

A vizsga célja:

 • a minőségi munka színvonalának biztosítása a módszer használatára vonatkozóan
 • a vizsgára való felkészülés fázisában a szakember elméleti és gyakorlati ismereteit összegzi, ennek eredményeképpen a munkája minőségbiztosítottá tud válni
 • a képzési folyamat lezárása

Vizsgamunka:

A vizsgát követően a szakembernek az alábbi gyakorlati elemeket szükséges még teljesítenie.

 1. 5 ügyfélen 5 alkalmas Újrahangolási® tanácsadási folyamat végig vitele és annak dokumentálása
 2. 5 hospitálásai alkalom Várnai Myrtill egyéni ügyfélfolyamataiban, és ennek dokumentációja
 3. 3 csoportos szupervízión való részvétel, ahol bemutatja az 5 ügyfélen végzett munkáját, továbbá prezentálja csoporttársainak a hospitalizáción tanultak összefoglalóját

A dokumentációk és összefoglalók szempontjait a vizsga előkészítőn beszéljük át.

A szupervíziós alkalmak díja: 20-20 ezer Ft.

Oklevél: Újrahangolás® konzulens

Elegendő tapasztalat után az Újrahangolás® konzulens alkalmassá válhat illetve jelentkezhet  trénerségre, azaz Újrahangolás® oktató lehet.

Ennek feltétele az Újrahangolás® Oktatási, tanácsadói és Módszertani Központ Újrahangolás® trénerképzésének elvégzése.

Időpontok és jelentkezés

ÚJRAHANGOLÁS® KONZULENS KÉPZÉS – Vizsga
35.000 Ft Ez bruttó ár, számlát adunk, elszámolható.
 • Az időpontokat a csoport beszéli meg.
  .

Jelentkezés:

Ki vezeti:

Várnai MyrtillVárnai Myrtill
felnőtt és gyermek szakpszichológus, tanácsadó, tréner, szervezetfejlesztő (közgazdász), alternatív pszichológus, csoportterapeuta, coach tanár

Kérdés esetén engem keress vagy nekem írj!

Evelin - Life CoachHorváth Evelin
Coach, Oktatásszervezés

Telefon:
+36 (20) 340 6519
E-mail:
evelin@ujrahangolas.hu

Helyszín:  1013 Budapest (I. kerület), Attila u. 17.

Helyfoglalás:

a vizsga teljes díjának elutalásával.

Utalási adatok:

Számlaszám: 50420874-10001095-00000000,
Takarékbank, Fényközpont Kft.

Az utalás során a közlemény rovatba kérjük feltüntetni az alábbiakat: a jelentkező(k) neve, a tanfolyam(ok) neve (rövidítve is megfelelő).

Jelentkezési határidő:

A jelentkezésről egy visszaigazoló e-mailt kaptok, azonban a korlátozott férőhelyek miatt a részvételt a regisztrációs díj befizetése után tudjuk biztosítani. Amennyiben a tréning indítását megelőző 1-2 hétben láttad meg a hirdetését, és szeretnél még jelentkezni, kérlek, érdeklődj e-mailben vagy telefonon, hogy tudunk-e még számodra helyet biztosítani.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email